Біологічні системи землеробства

Тема. 1. Сутність концепції стійкого розвитку агросфери.

Тема. 2. Історія розвитку альтернативного землеробства.

Тема. 3. Менеджмент екосистем.

Тема. 4. Охорона ґрунтів і водних ресурсів.

Тема. 5. Поняття біологічного землеробства.

Тема. 6. Біодинамічне землеробство.

Тема. 7. Досягнення біодинамічного землеробства.

Тема. 8. Відновлювальне землеробство.

Тема. 9. Принципи органічного сільського господарства.

Тема. 10. Загальні вимоги до галузі органічного рослинництва.

Тема. 11. ГМО у сільському господарстві.

Тема. 12. Поширення біологічного землеробства у світі.

Тема. 13. Етичні принципи біологічного землеробства.

Тема 14. Основні закони на яких базується біологічне землеробство.

Тема 15. Основні етичні принципи органічного сільського господарства: здоров’я, екологія, справедливість і турбота.

Тема 16. Масштаби поширення біологічного (органічного) землеробства в Україні.

Тема 17. Проблеми переходу до органічної моделі землеробства.

Тема 18. План дій на найближчу перспективу щодо впровадження технологій біологічного землеробства в Україні.

Тема 19. Методичний підхід до створення спеціальних сировинних зон.

Тема 20. Конверсійний період.

Тема 21. Нормативні вимоги до конверсійного періоду.

Тема 22. Створення спеціальних сировинних зон (ССЗ) для отримання високоякісної сільськогосподарської продукції.

Тема 23. Методологія моніторингу агроекосистем.

Тема 24. Наукові і організаційні засади функціонування ґрунтового моніторингу.

Тема 25. Критерії оцінювання і види грунтового екологічного моніторингу.

Тема 26. Основні завдання сівозміни при веденні біологічного землеробства.

Тема 27.Вплив чергування культур у сівозміні на фіто санітарний стан полів.

Тема. 28. Роль проміжних посівів у в біологічному землеробстві.

Тема. 29. Класифікація грунтів.

Тема. 30. Ґрунтозахисний ефект від мінімізації обробітку.

Тема. 31. Збереження родючості ґрунтів.

Тема. 32. Забезпечення захисту від ерозії.

Тема. 33. Охорона довкілля.

Тема. 34. Регулювання водного режиму.

Тема. 35. Новітні засоби захисту рослин від хвороб і шкідників.

Тема. 36. Біоприлиплювачі.

Тема. 37. Міжрядний обробіток.

Тема. 38. Біофунгіциди.

Тема. 39. Біоінсектициди.

Тема. 40. Техніка для відлякування шкідників (акустичний та оптичний вплив).

Тема. 41. Використання біологічних добрив.

Тема. 42. Біодеструктори.

Тема. 43. Мульчування.

Тема. 44. Гноєсховища.

Тема. 45. Використання рослину попередника як поживний елемент.

Тема. 46. Використання соломи як добриво.

Тема. 47. Використання деревини, тирси, стружки, золи як добрив.

Тема. 48. Регулятори росту.

Тема. 50. Машини для приготування органічних добрив.

Тема. 51. Машини для внесення органічних добрив.

Тема. 52. Машини для захисту рослин.

Тема. 53. Техніка безпеки при роботі на сільськогосподарських машинах.

Тема. 54. Сутність методів змішаних посадок.

Тема. 55. Основні види взаємодії рослин.

Тема. 56. Рослини сусіди.

Тема. 57. Рослини захисники.

Тема. 58. Сівозміна в овочівництві.

Тема. 59. Поняття сертифікації органічної продукції.

Тема. 60. Екологічне маркування.

Тема. 61. Маркування органічної продукції.

Тема. 62. Ціни за яким здійснюється реалізація органічної продукції.

Тема. 63. Рентабельність органічних господарств.

Тема. 64. Використання біопалива в біологічному землеробстві.